Smittestatus for Sørreisa:

Etter at Norge gikk over til en mer normal hverdag, vil Sørreisa kommune kun gi informasjon om positiv covid-19 hvis kommunen får et større utbrudd. Majoriteten av personer med høy risiko for alvorlig sykdom  er vaksinert og beskyttet. 

 

Koronatest og hurtigtest:

Koronatesting foregår på den gamle frivillighetssentralen i Sykehjemsveien 17.Timeavtale for testing gjøres her
Testing foregår fra klokka 13 mandag til fredag.
For de som ønsker å teste selv, kan tester hentes på den gamle frivillighetssentralen mandag til fredag mellom klokka 12.30 - 13.00 mandag til fredag. 
Du kan lese mer om testing på kommunens hjemmeside her.

 

Besøk på sykehjemmet:

  • God hånd- og hostehygiene må fortsatt følges

  • Er du syk eller har symptomer på sykdom; Hold deg hjemme og ha lav terskel for å teste deg!

  • Vis ekstra varsomhet i det du skal komme på besøk til noen hos oss. Selv om beboerne her hovedsakelig er fullvaksinerte er det allikevel snakk om den mest sårbare gruppen i samfunnet, og fullvaksinerte kan også bli syke med korona.

  • Alle som kommer på besøk hos oss må fortsatt registrere seg på skjema. Dette for at tjenesten skal kunne følge opp smittesporing skulle det oppstå en situasjon.

Legekontoret:
Venterommet på legekontoret er nå åpnet. Kølappsystemet er tatt i bruk for å komme i kontakt med resepsjonen. På skadestua og laboratoriet må det fortsatt gjøres avtale om time. Avtale kan gjøres via melding, telefon eller ved henvendelse i resepsjonen
 

Idretts- og kulturarrangement:

Kultur, frivillighet og idrett er tilbake til normal hverdag og vanlig drift.

 

Du kan lese regjeringens pressemelding i forbindelse med gjenåpningen her.
Du kan lese mer om endringene, lettelsene og hvilke restriksjoner som fortsatt gjelder på regjeringen nettside her.