Saksfremlegg og protokoller fra møter i Kontrollutvalget

Saksfremlegg og protokoller til møter i Kontrollutvalget kan du lese her.

30.05.2018 Protokoll

21.02.2018 Protokoll

21.02.2018 Saksliste

23.11.2017 Protokoll

22.11.2017 Saksliste

13.09.2017 Protokoll

07.06.2017 Protokoll

07.06.2017 Saksliste

15.02.2017 Protokoll

15.02.2017 Saksliste

23.11.2016 Saksliste

08.06.2016 Saksliste

17.02.2016 Protokoll 

11.11.2015 Protokoll

16.09.2015 Protokoll

09.06.2015 Protokoll

25.02.2015 Protokoll

04.12.2014 Protokoll

12.09.2014 Protokoll

16.05.2014 Protokoll

21.03.2014 Protokoll

01.03.2013 Protokoll

01.11.2013 Protokoll

06.12.2013 Protokoll