Alt personell er på opplæring på det nye systemet disse to dagene. 02.06 og 03.06 vil kontoret ha redusert drift.

Det kan i denne perioden, og i perioden like etter konvertering, bli litt lengre ventetid ved kontoret. Dette gjelder både på laboratoriet, i resepsjonen og på legetime. Når nytt system er innkjørt vil det forhåpentligvis være tidsbesparende og effektiviserende for kontoret.

Kontoret i Dyrøy vil holde stengt fra 31.05.16 og ut uka.