Sørreisa kommune ligger midt i Troms fylke, og her nyter vi alt det Midt-Troms har å tilby. Bilde fisking  Innenfor kommunens grenser har vi det meste, og geografisk nærhet gjør at ingenting er langt unna. Vi har både kyst- og innlandsnatur, sandstrender og båthavner, gårds- og skogsdrift og over 1000 meter høye fjell.

I hele Midt-Troms bor det ca 30 000 innbyggere, og ca 3 300 av disse bor i Sørreisa der folketallet har vært ganske stabilt de senere år. Her bor vi tett nok til å dyrke fellesskapet, og spredt nok til at det er rikelig plass til å utfolde seg.

 Kommunesenteret har det meste av det man trenger i det daglige: tre dagligvarebutikker, kiosk med Post i butikk, klesbutikk, skobutikk, sportsbutikk, butikk for spill og småelektro, frisørsalonger, bibliotek, treningsstudio med fysioterapi, kiropraktor, legekontorer, blomsterbutikk med begravelsesbyrå, brukthandel, gatekjøkken, byggevareforretning, hotell, bank, bensinstasjon, drosjesentral, kino, kulturhus, idrettshall og svømmehall.

Finnsnes, eneste by i Midt-Troms, ligger kun 20 minutter/ca 17 km unna og har hurtigbåt og hurtigrute-anløp. Reisetiden videre til byene Harstad og Tromsø er på litt over en time.

hurtigbåt finnsnes
Flyplassen på Bardufoss som ligger en halvtime unna, gjør avstandene til resten av landet kort. Vi reiser til Oslo på ca 2 timer fra Bardufoss.
 

I Sørreisa har vi et variert næringsliv innen service, handel, industri, håndverk og tjenesteyting. Forsvaret med sine aktiviteter i området skaper også mange sivile og militære arbeidsplasser.
 

Næringslivet i Sørreisa har store virksomheter innen byggevareindustri og boligproduksjon, treforedling (sponplatefabrikk) samt viktige bedrifter innen miljø/avfallshåndtering, pukkverk, asfalt, elektroteknikk/automasjon, revisjon/regnskap/rådgiving mv. Vi har også betydelige bedrifter innen service og handel. I tillegg også en del innslag av landbruk, reindrift og fiske, med et større havgående fartøy, ”Tromsøybuen”.

Sørreisa kommune arbeider aktivt med tilrettelegging for nyetablere og oppfølging av disse. Vi har en egen avdeling av med et kreativt tjenesteytende miljø med store muligheter for utvikling. I disse arealene legger vi til rette for de som ønsker å starte egen virksomhet, samt muligheter for fjernarbeid. Vi har også bredbånd på plass. Kommunen og næringslivet arbeider med flere nye og interessante næringsprosjekt som vil gjøre det enda mer attraktivt å etablere seg i Sørreisa. Sørreisa har et av fylkets beste , og attraktive næringsareal i tilknytning til disse der det er gode muligheter for etablering.
 

kulturhus publikumMøteplassene er ikke typisk urbane, men de er her og de er mangfoldige. I tillegg til butikker og kaffesteder, finnes her et vidt spekter av møteplasser som er ”annerledes”: Sørreisa kulturhus, idrettshall og forskjellige arenaer, svømmehall og mange lag- og foreninger for å nevne noen. For spesielt interesserte: Kunst- og håndtverksmesse, Kulturuke, dansegalla, idrettsarrangementer og fiskekonkurranser. 

Mulighetene er her, de gjør noe med oss og vi får dem tett innpå livet. Det trives vi med!