Idrettsanlegg

Sørreisa kommune eier og driver Sørreisahallene og små anlegg knyttet til skolene. De fleste anleggene i kommunen er bygd og drevet av lag og foreninger. Oversikt over registrerte anlegg finnes på Kulturdepartementets side idrettsanlegg.no.Den viktigste finasieringa av anlegg står lagene for sjøl i form av dugnadsinnsats. I tillegg kommer midler fra overskuddet fra Norsk Tipping, dvs. spillemidlene.

Friluftsliv

Sørreisa er medlem av Midt Troms friluftsråd, som er en viktig pådriver for å kommunene til å satse på friluftsliv. Det regionale turkartet tur-opplegget UtiTroms er eksempler på friluftsrådets aktivitet.

I Sørreisa er det tilsammen ca.30 trimpostkasser, og det kjøres tilsammen ca 10 mil skiløyper rundt om i kommunen.