Det gjøres oppmerksom på at informasjonen er en samling av informasjonskilder, og vil ikke til enhver tid være oppdatert på de nyeste forskrifter mv. I tillegg vil alt dyrehold være regulert av Dyrevelferdsloven.

Produksjonstilskudd

Kategori og lenker til informasjonskilder

Annet aktuelt

Per kube

 

 

 

Bier

 

Mattilsynet

Norges Birøkterlag

 

I forhold til bier og honning produksjon tar kommunen i mot søknader om svikt i honningproduksjon og tap av bifolk , disse reguleres av FOR 2004-07-21 nr 1130: Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

- Verpehøns

- Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess

- Livkyllinger, påsatt til verpehøns

- Slaktekyllinger

- Ender, kalkuner og gjess for slakt

 

Fjørfe

 

Animalia - fjørfe og egg

Animalia - helsetjenesten for fjørfe

Norsk Fjørfelag

Genbank for fjørefe på Hvam

Produksjon av fjørfe reguleres av

 

Forskrift om hold av høns og kalkun

Forskrift om transport av dyr

 

 

 

 

Dyrehelse

 

Dette er ikke primært ansvarsområde for Landbrukskontoret, men vi vil bistå dersom det er behøvelig til å komme i kontakt med rette instanser.

 

Mattilsynet er den primære ansvarshaver for dyrevelferd. I tillegg kan man finne mye nyttig informasjon i form av artikler gjennom søk på hjemmesidene til fagorganer, landbruksorganisasjoners, høyskoler og universitet som driver utdanning/forskning innen husdyrfag/vitenskap (UMB og HiNT) og biologi, samt private firmaer som spesialiserer seg innenfor dyrerelaterte fagfelt.

 

 I hastetilfeller er vaktnummeret til veterinær tjenesten:

Ja, men for hest på pensjon kreves kopi av skriftlig avtale.

Det kreves også hestepass.

 

Hester

 

Norske Landbrukstjenester

Norsk Hestesenter

Norsk Islandshestforening

Norsk Fjordhestlag

Landslaget for Dølehest

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

 

 

 

 

 

Hold av hest reguleres av

 

FOR-2010-04-28-631 Forskrift om identifikasjon av hestedyr. Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (2010-04-28)

FOR-2005-06-02-505 Forskrift om hestevelferd. Forskrift om velferd for hest (2005-06-02)

FOR-2007-03-01-231 Forskrift om forbud mot doping av hest. Forskrift om forbud mot doping av hest (2007-03-01)

LOV-1970-03-06-5 Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite (1970-03-06).

FOR-1999-01-13-67 Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien. Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (1999-01-13)

Hesten som ressurs - lokal næringsutvikling
Nasjonal veileder

 

 

Husdyrregistrene

 

Husdyrregistrene er blitt flyttet til mattilsynet sine skjematjenester, mer informasjon finnes på altinn og hos Mattilsynet.

 

Andre aktuelle register er:

Kukontrollen hos Tine          Storfekjøttkontrollen          Ingris

Innlogging på Saueavl hos NSG          Sauekontrollen

Innlogging på Geiteavl hos NSG          Ammegeitkontrollen

 

Ja

 

Småfe

 

Ammegeitkontrollen  (Animalia)

Helsetjeneste for sau  (Animalia)

Sauekontrollen (Animalia)

Norsk sau og geit (NSG)

Villsau

Skog og landskap

Norsk landbruksmuseum

Nortura Medlem

Småfe inkluderer både sau og geit, herunder både vanlige produskjons raser, gamle raser og raser til eventuelle nisje produksjoner.

 

Småfeproduksjon reguleres av forskrift for hold av småfe og Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite.

Ja, men for tilskudd til
-kjøttfe må et dyr være minst 50% kjøttfe
-ammeku av melkerase føres som melkeku om bruket også driver med melkekyr

 

Storfe

 

Tyr

Animalia

Tine Rådgiving og Medlem

Nortura Medlem

Skog og Landskap

Geno

Storfeproduksjon reguleres av FOR-2004-04-22-665 Forskrift om hold av storfe. Forskrift om hold av storfe (2004-04-22) og LOV-1970-03-06-5 Lov om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite (1970-03-06).

Ja

 

Svin

 

Notura Medlem

Animalia

Ingris

Svineportalen

Norsvin

Produksjon av gris reguleres av forskrift for hold av svin

Kaniner – hunndyr med minst 1 kull

Hjort

Struts

Lama

Alpakka

Esel

 

 

Andre dyreslag

 

Kaniner
Norsk Kanin

 

Hjort

Norsk Hjorteavlsforening

Norsk Hjortesenter

FEDFA – the Federation of European Deer Farmers Associations

 

Lama - Norsk Lama og Skjolden Llamas

 

Alpakka

Norges Alpakkaavlslag

Alpakka Norge

Enghaugen

Sandvikgarden

Alpakka Bromma

Alpakka Sigdal

 

For esel se hester da dette er et hestedyr

 

Pelsdyr - Norges Pelsdyravlslag

Av lover gjelder

 

FOR-2002-09-03-970 Forskrift om merking, registrering og rapportering av svin, lama og oppdrettshjort (2002-09-03)

 

FOR-1998-10-02-951 Forskrift om hold av strutsefugl. Forskrift om hold av strutsefugl (1998-10-02)