Rett til plass

Barn som er født innen 30. november 2022 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2023 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før.

Du kan ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i kommunen hvor det bor. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil det gis tilbud om plass i en annen barnehage i kommunen.

Søk om plass

Kommunale barnehager har hele og halve plasser, mens noen private barnehager også tilbyr andre plasstørrelser. Søknader til kommunale og private barnehager i Sørreisa kommune er samordnet, og søknadsskjemaet gjelder derfor både private og kommunale barnehager.

Søknadsfrist er 1. mars 2023. 

Søknadsskjema er digitalt. Se lenken under: 

Her kan du søke barnehageplass

Her kan du lese om barnehagene i Sørreisa