Innspill til planen kan sendes til oss via e-post: postmottak@sørreisa.kommune.no, eller til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa

Eventuelle spørsmål kan rettes til Aina Løhre: aina.lohre@sorreisa.kommune.no eller 99204624

 

Lenke til dokumentet : Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet PDF document ODT document