Planen omfatter sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14.

Merknader til planen merkes med «Høring Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Frist for uttalelser til planforslaget settes til 14. juni 2019

Kart  og dokumenter for Sørreisa er lagt ut i planregisteret.
Hele planen kan finnes her 
I tillegg finnes det informasjon på Facebook om planprosessen

I forbindelse med høring av planforslaget arrangeres det folkemøter:

14. mai på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. 

20. mai Harstad, Auditorium, UiT Campus Harstad, kl. 18:00 for kommunen Harstad, Skånland og Tjeldsund.

21. mai Gratangen, kommunehuset på Årstein, kl 18:00

Dyrøy

Det kan bli annonsert flere folkemøter.