Prisfastsetting

Kommunestyret i Sørreisa har fastsatt en tomtepris på kr. 567,- pr m2.
Følgende ledninger legges fram til tomtegrensen og som inngår i tomteprisen:
  • Vannledning m. stoppekrane
  • Avløpsledning
  • Strømkabel
  • Telekabel
  • Fiber legges fram til fordelingsskap i feltet
     
Tillegg til tomteprisen blir:
  • Oppmålingsgebyr
  • Tinglysningsgebyr for matrikkelbrev og skjøte

Tildeling

Det settes en frist til 1.mai 2018 for å melde ønske om tomt. Det anmodes å komme med flere alternativer. Etter denne frist vil tildeling foretas.
Dersom flere ønsker samme tomt blir det foretatt loddtrekning
Interesse meldes til e-post: tomter@Sorreisa.kommune.no
Ved tildeling av tomt må det innbetales et depositum på kr. 100.000,- og frist for innbetaling settes til 14 dager etter kontraktinngåelse. Det resterende beløp innbetales etter at ny matrikkelenhet er etablert og før skjøtet sendes til tinglysing.
Etter første tildelingsrunde selges tomtene fortløpende etter hvert som kjøpere melder seg.

 

Byggefrist

Det settes en frist på 1 år for å fremme byggesøknad etter kontraktsinngåelse.
Dersom kjøper ikke blir å bygge og vil selge tomta så har kommunen forkjøpsrett. Prisen for tilbakekjøp er opprinnelig pris.

 

Antall tomter

Dersom kjøper ønsker å kjøpe to tomter for å få en stor tomt så betales det full pris for begge tomter. Eventuelt også et tillegg for å kompensere for tapte inntekter som tilknytningsavgift vann/avløp og årlige kommunale avgifter.

Byggefirma

 Byggefirmaer kan kjøpe flere tomter eller hele felt. Dette avgjøres etter søknad.

Detaljoversikt på tomtenivå

Noen tomter har alternative tomtenr, dette er fordi tomtenr er satt utfra hva som blir husnr, og dette vil avhenge på noen tomter av hvor man legger innkjørsel på tomten.

Tomtnr Alt.  tomtnr. Størrelse 
i m2
Pris i kr Status Ajourført
1   1412  800 604,00   12.06.2018
2 29 1174  665 658,00   12.06.2018
3   1073  608 391,00   12.06.2018
4   1060  601 020,00   12.06.2018
5   1384  784 728,00   12.06.2018
7   1400  793 800,00   12.06.2018
8   1197  678 699,00 Reservert 12.06.2018
9   1107  627 669,00   12.06.2018
10   971  550 557,00   12.06.2018
11   1198  679 266,00   12.06.2018
12   1134 642 978,00 Reservert 12.06.2018
13   1406  797 202,00   12.06.2018
14   1255 711 585,00   12.06.2018
15   1136  644 112,00   12.06.2018
17   1054  597 618,00   12.06.2018
18   971  550 557,00   12.06.2018
19   1001  567 567,00   12.06.2018
20   944  535 248,00   12.06.2018
21   944  535 248,00   12.06.2018
22   973  551 691,00   12.06.2018
23   914  518 238,00   12.06.2018
24   1241  703 647,00   12.06.2018
25   959  543 753,00   12.06.2018
27   990  561 330,00   12.06.2018
28   1144  648 648,00   12.06.2018
29 2 1174  665 658,00   12.06.2018
30   1186  672 462,00   12.06.2018
31   991  561 897,00   12.06.2018
32   1150  652 050,00   12.06.2018
33   1144  648 648,00   12.06.2018
34   1232  698 544,00 Reservert 12.06.2018
35   1336  757 512,00   12.06.2018
36   1115  632 205,00 Reservert 12.06.2018
37   962  545 454,00   12.06.2018
38   1111  629 937,00 Reservert 12.06.2018
40 53 1171  663 957,00   12.06.2018
41   975 552 825,00   12.06.2018
43   977 553 959,00   12.06.2018
44   1278  724 626,00   12.06.2018
45   857  485 919,00   12.06.2018
46   1208  684 936,00   12.06.2018
47   915  518 805,00   12.06.2018
48   1286  729 162,00   12.06.2018
49   931  527 877,00   12.06.2018
51   1027  582 309,00   12.06.2018
52   1281  726 327,00   12.06.2018
53 40 1171  663 957,00   12.06.2018
54   1195  677 565,00   12.06.2018
55   998  565 866,00   12.06.2018
56   1089  617 463,00   12.06.2018
57   1029  583 443,00   12.06.2018
59   1148  650 916,00   12.06.2018