helsesøster.jpgDet viktigste i livet er trygghet. Et uttalt mål for Stortinget er at hele befolkningen skal ha trygge sykehus og bedre helsetjenester uansett hvor de bor.

Det skal arbeides mot et mål hvor den enkelte opplever mindre variasjon i kvalitet og beredskap som gir alle trygghet for at de får helsetjenestene de trenger når de trenger det.

Eldrebølgen som forventes å forsterkes mot 2030 vil få konsekvenser for hvordan vi organiserer helsetjenesten fremover. Med færre hender i aktiv arbeidsalder, skal vi forsøke å bygge opp et trygt støtteapparat for de som trenger det.

Hjelp til selvhjelp vil her spille en viktig rolle. Ikke minst for at du som person skal kunne bo lengst mulig hjemme i dine egne trygge omgivelser. Virkemidler mot dette målet kan være ergoterapi, frisklivssentralen eller hjemmetjenesten.

På menyen til venstre vil du finne mange av de tilbudene vi som kommune kan tilby deg innenfor helse og omsorg. Dersom  du ikke finner det du leter etter, er det bare å ta kontakt.