Grunnskoler

Grunnskolene i Sørreisa

Sørreisa kommune har tre grunnskoler. Alle skolene har egne heimesider som gir mer informasjon fra skolen,