Skøelv skole 2018

 

Skøelv skole

Alderstrinn: 1 - 4

Rektor: Bjørnar Uteng

Telefon: 934 40 878

E-post til skolen

Facebook

Sørreisa Sentralskole

Alderstrinn: 5 - 10

Rektor: Carina Borch

Telefon: 941 59 411

Hjemmeside

Facebook

E-post til skolen

Gottesjord skole

Alderstrinn: 1 - 4

Rektor: Monica Pettersen

Telefon: 996 95 395

Facebook

E-post til skolen

Det er skolefritidsordning (SFO) ved Skøelv skole og Gottesjord skole.

Statlig informasjon

Den kutlurelle skolesekken

Foredreutvalget for grunnskolen

Skolebibliotek

Skoleporten

Spesialpedagogisk håndbok - Ytre Midt-Troms PDF document ODT document

Temaside om  grunnskolen