Gjerdsletta barnehage 

Gjerdsletta barnehahge ble åpnet i 2010. Barnehagen har en flott beliggenhet øverst i Kollenveien.
Nær skogen og i gangavstand til sentrum og fjæra. Hovedetasjen har fire avdelinger. To for barn i alderen 1-3 år, med plass til 13 barn på hver avdeling,og to for barn fra 3-6 år, med plass til 20 barn på hver avdeling.

Uteområdet er stort og spennende med mange muligheter til lek og aktiviteter.


Vi har en stor grill-bu som står på barnehagens område. Denne brukes av både barnehagen og foreldre.
I årsplanen finner dere våre pedagogiske plattform, hva vi har fokus på, pedagogiske satsinger og hva vi som barnehage står for.

Årsplan for de kommunale barnehagene i Sørreisa

Gjerdsletta barnehage årskalender 20192020.pdf