Det samlede fysioterapitilbudet i kommunen består både av fast ansatt fysioterapeut og privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. De privatpraktiserende fysioterapeutene er tilknyttet det lokale fysikalske instituttet og treningssenteret Sørreisa tøy og bøy. Den kommunalt ansatte fysioterapeuten har arbeidsområdet sitt knyttet opp mot sykehjem, helsestasjon, skole, barnehage eller hjemmebehandling. For de fleste som trenger behandling hos fysioterapeut, vil behandlingen gis hos fysioterapeutene ved Sørreisa tøy og bøy.

I Sørreisa kommune har vi også ergoterapeut, som bidrar med ulike forebyggende og mestringshevende tiltak.

 

Tjenesten er rettet mot:

  • personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon.
  • grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 
  • kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening.  

Tjenesten skal også formidle og tilpasse hjelpemidler.

      

Kontakt oss:

Ved behov for fysio- og ergoterapi ta kontakt med din fastlege, eller direkte med fysioterapeutene eller ergoterapeuten.

Sørreisa tøy og bøy

Telefon:  77 86 16 00

Kommunalt ansatt fysioterapeut:  Doris Berger

Telefon:  992 04 915

Ergoterapeut:    Henriette Solli

Telefon:  992 04 710