Frist for å levere innspill til kommuneplanens arealdel er 20.01.2022. 

Innspill leveres på skjema