Vi tilbyr

Helsesamtale på helsestasjonen tilbys alle bosatte flyktninger innen en måned etter bosetting.

  • Tuberkolosekontroll
  • Kartlegge fysisk, psykisk, sosial helse, familiehelse og helseadferd
  • Fange opp helseplager/ negativ helseadferd, veilede og henvise til hjelpeinstanser
  • Fysisk helse: vekt, høyde, syn hørsel, vekst og utvikling, sykdom i familien, levevaner, kosthold, døgnrytme, kjønnslemslestelse
  • Psykisk helse: migrasjonsprosess, opplevelse av tidligere traumer, fluykt, bosetting, nå-situasjon
  • Foredrerolle: å være foreldre i Norge, barneoppdragelse, vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse
  • Undervisning og samtaler i samarbeid med flyktningetjenesten.
  • Vaksinasjon: etterregistrere vaksiner i satt hjemland, tilby fullvaksinering etter anbefalt vaksinasjonsprogram.
  • Helsestasjon for barn 0 - 5 år
  • Skolehjelsetjeneste

Ledende helsesykepleier Lenik Lekang - mob. 468 23 303