Kirkegårdsmyndigheten i Dyrøy og Sørreisa kommune ønsker å få inn informasjon om hvem som kan være festere (ansvarlig for gravstedet) på de graver som dette ikke er innhentet tidligere.

Her er en oversikt over graver hvor denne informasjon mangler.
Vi ønsker at mulige fester melder seg innen fristen som er 15. mars 2019.

Les mer her!