eiendom.png

Eiendomsforvaltningen i kommunen går ut på å dekke behovet for bygninger og eiendommer som trengs til kommunale formål. 
Dette gjøres gjennom strategiske oppkjøp, nybygging, foraltning, vedlikehold, utvikling og drift av den kommunale bygningsmassen.

For informasjon tilknyttet veier, parker og lignende se kategori for veier og parker.