Lag/foreninger/skoleklasser i Sørreisa kommune som er interessert å utføre dette må melde sin interesse til:

postmottak@sorreisa.kommune.no

innen 1. juni 2018 kl 12.00. 
Dersom flere interessenter utføres loddtrekning samme dag kl 13.00.

Befaring kan avtales med Arne Nordby på tlf 99 20 48 52 eller arne.nordby@sorreisa.kommune.no