Sørreisa har ikke fått midler så langt i år, men det er søkt midler fra ekstra midler da vi har fått inn søknader i år.

Avhengig av hva vi får av midler vil søknader som er innkommet til 20 juni bli behandlet og prioritert i henhold til gjeldende regelverk.

Etter dette vil søknader behandles fortløpende basert på om vi har midler igjen, eller kan få mer fra ekstramidlene.

Mer informasjon om drennering kan finnes her

https://www.sorreisa.kommune.no/drennering.386158.no.html

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
På landbruksdirektoratet sin side ligger søknadskjema samt skjema forslag til de nødvendige vedleggene