Hovedkategorier er:

1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, pbl §20-3

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan utføres av tiltakshaver, pbl § 20-2

3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-1


Saksbehandlingstid vil i hovedsak være avhengig av tiltakets størrelse og områdets planstatus.

Krav til innhold og behandling av søknader finner du i plan- og bygningslovens:
Byggesaksdel - Kapittel 21 krav til innhold og behandling av søknad 
 

Norsk kommunalteknisk forening, NKF, har utarbeidet en rekke nyttige veiledere/infoark om innhold i søknader og søknadsprosedyrer for de ulike tiltakstyper.

Merk at Sørreisa kommune ikke har innført det nettbaserte systemet ByggSøk enda.