Årsaken er enkelte branntilløp, der mulig årsak kan være en produksjonsfeil i vifter av typen Flexit Silent Eco produsert i perioden 2013 til og med september 2017.
pb  400065.png

En rekke uavhengige eksperter i inn- og utland har undersøkt produktet uten å finne noen systematiske feil. Produktet er sertifisert iht. gjeldende lover og forskrifter.  Selv om det ennå ikke er konkludert med hva som er brannårsak, velger Flexit likevel å tilbakekalle det aktuelle produktet.

Branntilløpene involverer en svært liten andel av de 75.000 viftene som totalt er levert. Men selv om sannsynlighet for brann er liten, ber Flexit likevel deg om å sjekke om du har en slik vifte. Dersom du har det, anbefales det å skru av bryteren til viften og ikke bruke produktet inntil det er erstattet med et nytt.

Les mer på hjemmesiden til Flexit.