I denne anledning ønsker vi imidlertid å minne på om noen felles kjøreregler vi alle må følge, for at dette skal gå så bra som mulig;

  • God hånd- og hostehygiene må fortsatt følges
  • Er du syk eller har symptomer på sykdom; Hold deg hjemme og ha lav terskel for å teste deg!
  • Vis ekstra varsomhet i det du skal komme på besøk til noen hos oss. Selv om beboerne her hovedsakelig er fullvaksinerte er det allikevel snakk om den mest sårbare gruppen i samfunnet, og fullvaksinerte kan også bli syke med korona.
  • Alle som kommer på besøk hos oss må fortsatt registrere seg på skjema. Dette for at tjenesten skal kunne følge opp smittesporing skulle det oppstå en situasjon.

Med dette ønsker vi velkommen på besøk til Sørreisa Omsorgssenter.