Gutt, høne og hund_Rognli.jpg

De beste minnene våre formes i oppveksten. Fra de gode sommerdagene, uten bekymring for hva verden rundt oss måtte bringe av utfordringer. 
 
Fra barnehage til barneskole, ungdomsskole og senere videregående skole, vil vi som mennesker få utfordret oss på mange områder. Ikke bare sosialt, men også kunnskapsmessig. Et gammelt ordtak sier at "kunnskap er den letteste bagasjen en kan bære". Gjennom en inkluderende lærlingearena helt fra barnehage til ungdomsskole, vil Sørreisa kommune søke å legge tilrette for en trygg og god oppvekst. En oppvekst som bringer smilet tilbake med tanke på de gode årene i Sørreisa, og som gir den oppvoksende slekt trygghet til å møte verden med alle dets utfordringer.
 
Våre verdier "nær, trygg og engasjert" er alltid til stede i vårt arbeid med barn og ungdom i Sørreisa kommune. Dette er verdier vi sammen med deg/ dere som foreldre alltid vil sette sentralt i vår satsing på den tidlige utdanningen.
 
Bruk menyen til venstre for å finne ut hva vi som kommune kan tilby, eller ta kontakt med oss direkte om du lurer på noe.Løpende nyheter innen sektoren vil du finne på oppslagstavla til venstre i menyen.