Avdelinger
NAV
Ansatte
EtternavnFornavnTittelTelefonMobilE-postKontorVirksomhetvCard
Andersen
Wendy Erna
 958 74 793
Wendy Erna Andersen vCard
Angell
Bianca
 918 10 112
Bianca Angell vCard
Ellingsen
Line
 922 38 136
Line Ellingsen vCard
Estensen
Espen
 922 11 641
Espen Estensen vCard
Grunnreis/Reinelv
Valg02
 482 65 895
Valg02 Grunnreis/Reinelv vCard
Grunnreis/reinelv
Valg04
 926 61 277
Valg04 Grunnreis/reinelv vCard
Haaland
Therese J
 413 07 267
Therese J Haaland vCard
Halsvik
Veronika
 922 10 959
Veronika Halsvik vCard
Halvorsen
Elisabeth
 412 88 196
Elisabeth Halvorsen vCard
Hundstad
Tom-Olav
 454 24 202
Tom-Olav Hundstad vCard
Tomassen
Britt
 459 15 219
Britt Tomassen vCard
Barnevern
Arnesen
Mari-Anne
Barnevernkurator
45 39 52 81
 453 95 281
Mari-Anne Arnesen vCard
Fjellseth
Liss
Barnevernkurator
99 20 49 98
 992 04 998
Liss Fjellseth vCard
Hansen
Lena
Barnevernkurator
99 20 49 21
 992 04 921
Lena Hansen vCard
Larsen
Sandra
Barnevernkurator
45 50 78 60
 455 07 860
Sandra Larsen vCard
Nilsen
Jimmy
Barnevernkurator
93 07 11 56
 930 71 156
Jimmy Nilsen vCard
Skadal
Anne Lise
Barnevernkurator
99 20 49 12
 992 04 912
Anne Lise Skadal vCard
Sletten
Marita
Barnevernkurator
41 34 93 89
 413 49 389
Marita Sletten vCard
Sletten
Tove Marie
Avdelingsleder
93 05 76 52
 930 57 652
Tove Marie Sletten vCard
Boligtjenesten
Avlastningsbolig
77 87 51 23
 vCard
Dagsenteret
99 20 47 85
 992 04 785
 vCard
Boligtjenesten
99 20 49 04
 992 04 904
 vCard
Dagsenter
Fredlund
 992 04 785
Fredlund Dagsenter vCard
Hagensen
Camilla
Avdelingsleder
90 36 54 05
 903 65 405
Camilla Hagensen vCard
Brekka Barnehage
Aas
Inger Ann
Barnehagelærer
 948 82 736
Inger Ann Aas vCard
Bergun
Mariann
Barnehagelærer
 988 88 630
Mariann Bergun vCard
Fagerli
Mari
77 87 51 90
 918 86 583
Mari Fagerli vCard
Fredriksen
Hanne
Pedagogisk leder
 993 13 535
Hanne Fredriksen vCard
Myhren
Emma
Barnehagelærer
 477 64 713
Emma Myhren vCard
Pedersen
Anne-Lise
Pedagogisk leder
 926 22 373
Anne-Lise Pedersen vCard
Skogheim
Lena
Styrer
77 87 51 90
 952 73 687
Lena Skogheim vCard
Svendsen
Solfrid
Pedagogisk leder
 957 96 353
Solfrid Svendsen vCard
Dyrøy og Sørreisa Legekontor
avd Dyrøy
77 18 92 50
 vCard
avd Sørreisa
77 87 51 00
 vCard
Larsen
Tone
Leder
48 40 65 56
 484 06 556
Tone Larsen vCard
Ferdinand Barnehage
Jensen
Kine Charlotte
Pedagogisk leder
 948 96 987
Kine Charlotte Jensen vCard
Lombnes
Anja
Styrer
77 87 51 95
 924 61 008
Anja Lombnes vCard
Nordgård
Martin
 986 74 516
Martin Nordgård vCard
Olsen
Camilla
 951 69 940
Camilla Olsen vCard
Flyktningstjenesten
Dansholm
Heidi
Flyktningskonsulent
90 76 78 46
 907 67 846
Heidi Dansholm vCard
Olsen
Charlotte
Flyktningskonsulent
93 06 60 01
 930 66 001
Charlotte Olsen vCard
Solem
Marte
Flyktningskonsulent
92 06 03 10
 920 60 310
Marte Solem vCard
Forebygging, oppfølging og mestring
Aspevoll
Helene
Enhetsleder
46 84 40 48
 468 44 048
Helene Aspevoll vCard
Berger
Doris
Fysioterapeut
99 20 49 15
 992 04 915
Doris Berger vCard
Solli
Henriette
Ergoterapeut
99 20 47 10
 992 04 710
Henriette Solli vCard
Frivillighetssentralen
Hjorthen
Ragnhild
Daglig leder
99 20 46 51
 992 04 651
Ragnhild Hjorthen vCard
Gjerdsletta Barnehage
Augensen
Marte
Pedagogisk leder
 971 22 813
Marte Augensen vCard
Avdeling
Grønnstua
 778 61 700
Grønnstua Avdeling vCard
Bardo Myre
Merete
Pedagogisk leder
 480 07 581
Merete Bardo Myre vCard
Barnehage
Gjerdsletta
77 86 17 00
 Barnehage vCard
Isaksen
Kristoffer
Barnehagelærer
 905 09 513
Kristoffer Isaksen vCard
Larsen
Tonje
Barnehagelærer
 957 94 529
Tonje Larsen vCard
Midttun
Grethe-Lill
Styrer
77 86 17 00
 481 35 031
Grethe-Lill Midttun vCard
Rasmussen
Ingvild
Pedagogisk leder
77 86 17 00
Ingvild Rasmussen vCard
Rydeng
Marvel
Barnehagelærer
 917 27 772
Marvel Rydeng vCard
Solset
Ingebjørg
Barnehagelærer
 416 91 446
Ingebjørg Solset vCard
Størmer Jakobsen
Linn
 988 03 547
Linn Størmer Jakobsen vCard
Tobiassen
Renate
Barnehagelærer
 988 99 018
Renate Tobiassen vCard
Gottesjord skole
SFO
99 20 47 60
 992 04 760
 vCard
Personalrom
47 65 54 48
 476 55 448
 vCard
Berle
Lise
 922 13 274
Lise Berle vCard
Høgmo
Siv-Frida
 996 95 329
Siv-Frida Høgmo vCard
Jacobsen
Charlotte
 922 36 075
Charlotte Jacobsen vCard
Pettersen
Monica
Rektor
99 69 53 95
 996 95 395
Monica Pettersen vCard
Pettersen
Tove Kristin
 922 14 269
Tove Kristin Pettersen vCard
Sørstrøm
Camilla Olsen
 922 21 863
Camilla Olsen Sørstrøm vCard
Helse og Omsorg
Omsorghybler
99 20 46 15
 992 04 615
 vCard
BO3 Demens
99 20 49 03
 992 04 903
 vCard
BO2 Demens
99 20 49 02
 992 04 902
 vCard
BO1 Somatisk
99 20 49 01
 992 04 901
 vCard
Kjøkken
91 15 08 23
 911 50 823
 vCard
Dagsenteret Sørreisa Omsorgssenter
99 20 46 41
 992 04 641
 vCard
Hansen
Bodil
Enhetsleder
99 20 48 60
 992 04 860
Bodil Hansen vCard
Larsen
Berit
 988 31 112
Berit Larsen vCard
Stefanussen
Camilla
Avdelingsleder BO2 og BO3
99 20 49 07
 992 04 907
Camilla Stefanussen vCard
Våden Strømsnes
Ann
Sekretær
91 14 14 72
 911 41 472
Ann Våden Strømsnes vCard
Øverås
Anne Grete
Avd. leder Hjemmetjenesten
99 20 49 09
 992 04 909
Anne Grete Øverås vCard
Helsestasjon
Lege/Jordmor
46 82 51 78
 468 25 178
 vCard
Johansen
Vanja
Helsesykepleier
46 80 03 79
 468 00 379
Vanja Johansen vCard
Lekang
Leni
Helsesykepleier
46 82 33 03
 468 23 303
Leni Lekang vCard
Walle
Bodil
Helsesykepleier
92 28 56 81
 922 85 681
Bodil Walle vCard
Kultur og Idrett
Vaktmester Sørreisahallen
99 20 46 37
 992 04 637
 vCard
Larsen
Oskar
Rektor Kulturskolen
 992 04 741
Oskar Larsen vCard
Løhre
Aina
Enhetsleder
99 20 46 24
 992 04 624
Aina Løhre vCard
Løvland
Lise
Rektor Kulturskolen
99 04 44 48
 990 44 448
Lise Løvland vCard
Legekontor
Berteussen
Line Marie
 922 65 630
Line Marie Berteussen vCard
Menighetskontoret
Vangen Hoholm
Rachel
Kirkeverge
99 20 49 99
 992 04 999
Rachel Vangen Hoholm vCard
NAV
Blindheim
Elin Terese
 412 71 923
Elin Terese Blindheim vCard
Ordfører
Nordahl
Jan-Eirik
Ordfører
97 51 71 03
 975 17 103
Jan-Eirik Nordahl vCard
Personal, utvikling og service
Hansen
Kent
IT Driftsleder
98 22 35 20
 982 23 520
Kent Hansen vCard
Hansen
Steffen
IT Lærling
46 85 02 44
 468 50 244
Steffen Hansen vCard
Jakobsen
Frank
Prosjektleder
98 24 67 12
 982 46 712
Frank Jakobsen vCard
Karoliussen
Kristian
IT-konsulent
92 31 47 84
 923 14 784
Kristian Karoliussen vCard
Mikkelsen
Monica
Leder
97 04 76 79
 930 67 304
Monica Mikkelsen vCard
Nybakk Vaeng
Grete
Konsulent
41 51 12 54
 415 11 254
Grete Nybakk Vaeng vCard
Pedersen
Nina
Konsulent
95 89 42 81
 958 94 281
Nina Pedersen vCard
Rasmussen
Tordis S
Personalrådgiver
95 79 26 31
 911 71 614
Tordis S Rasmussen vCard
Rus og psykisk helse
Mikkelsen
Lillian
Psykisk helsearbeider
99 20 46 61
 992 04 661
Lillian Mikkelsen vCard
Molund
Unni
Psykisk helsearbeider
99 20 46 62
 992 04 662
Unni Molund vCard
Rokstad
Trude
Psykisk helsearbeider
92 27 93 10
 922 79 310
Trude Rokstad vCard
Rådmann/Kommunalsjefer
Evenstad
Ann Kristin
Kommunalsjef
92 86 38 76
 928 63 876
Ann Kristin Evenstad vCard
Meyer
Truls
Kommunalsjef
92 48 21 18
 924 82 118
Truls Meyer vCard
Trondsen
Ann Kristin
Rådmann
99 20 46 11
 992 04 611
Ann Kristin Trondsen vCard
Sentralskolen
Abrahamsen
Malin
Kontaktlærer 8A
 938 38 462
Malin Abrahamsen vCard
Albarho
Mahmoud Saleh
Assistent
 461 15 355
Mahmoud Saleh Albarho vCard
Bjørnslett
Heidi
Kontaktlærer 7B
 916 26 171
Heidi Bjørnslett vCard
Borch
Carina
Rektor
94 15 94 11
 941 59 411
Carina Borch vCard
Farstad
Siv Kristi
Kontaktlærer 9B
 957 32 160
Siv Kristi Farstad vCard
Flatebakken
Ylva Margrethe
Inspektør
91 17 20 42
 911 72 042
Ylva Margrethe Flatebakken vCard
Haaland
Andre J
Kontaktlærer 10B
 922 13 643
Andre J Haaland vCard
Haugland
Lene
Kontaktlærer 9B
 465 05 994
Lene Haugland vCard
Hauglid
Linda
Rådgiver
97 54 41 44
 975 44 144
Linda Hauglid vCard
Henriksen
Roger
Kontaktlærer 9A
 922 31 588
Roger Henriksen vCard
Håbet
Evy Vibeke
Kontaktlærer 7A
 957 93 251
Evy Vibeke Håbet vCard
Jamissen
Nina Fyhrie
Kontaktlærer 6B
 922 23 526
Nina Fyhrie Jamissen vCard
Jenssen
Sigrid M Åsali
Sigrid Åsali Jenssen
 459 16 518
Sigrid M Åsali Jenssen vCard
Johansen
Charlotte
Miljøterapaut
 930 25 088
Charlotte Johansen vCard
Johansen
Kine
Kontaktlærer 9B
 459 17 603
Kine Johansen vCard
Karlsen
Jorunn
Kontaktlærer 5B
 413 59 310
Jorunn Karlsen vCard
Kristoffersen
Britt
Sekretær
95 90 62 61
 941 42 190
Britt Kristoffersen vCard
Larssen
Anne-Tove
Kontaktlærer 10B
 922 43 345
Anne-Tove Larssen vCard
Lia
Marianne Sørfosbog
Kontaktlærer 6B
 957 53 492
Marianne Sørfosbog Lia vCard
Lindanger
Inger Irene
Kontaktlærer 5A
 988 93 343
Inger Irene Lindanger vCard
Lysberg
Silje Ragnheid
Kontaklærer 5A
 995 77 394
Silje Ragnheid Lysberg vCard
Midtbø
Åse Jorid
Kontaktlærer 7B
 959 66 037
Åse Jorid Midtbø vCard
Molund
Lena
Inspektør
95 43 95 29
Lena Molund vCard
Naktun
Gry Ellen
 923 10 880
Gry Ellen Naktun vCard
Nordahl
Liv Torill
 907 34 899
Liv Torill Nordahl vCard
Selander
Julianne
Kontaktlærer 6A
 922 65 612
Julianne Selander vCard
Skogstad
Ronny
Kontaktlærer 8B
 971 67 400
Ronny Skogstad vCard
Tevik
Marita J Øvermoen
Kontaktlærer 8A/8B
 977 20 878
Marita J Øvermoen Tevik vCard
Servicekontoret
Martinsen
Maria
Sekretær
 958 54 477
Maria Martinsen vCard
Skøelv skole
SFO
99 20 49 05
 992 04 905
 vCard
Personalrom
47 64 24 47
 476 42 447
 vCard
Bakkehaug
Hanne Birgitte
Lærer
 950 86 091
Hanne Birgitte Bakkehaug vCard
Stalsberg
Monica
Lærer
 979 45 921
Monica Stalsberg vCard
Uteng
Bjørnar
Rektor
93 44 08 78
 934 40 878
Bjørnar Uteng vCard
Vaeng
Anita Andreassen
Assistent
 979 75 460
Anita Andreassen Vaeng vCard
Stab/Støtte
Andersen
Wigdis
Senior Rådgiver
 992 04 603
Wigdis Andersen vCard
Kushnir
Oksana
Støttepedagog
 485 01 002
Oksana Kushnir vCard
Pedersen
Hege
Støttepedagog
 952 01 293
Hege Pedersen vCard
Sørreisa folkebibliotek
Biblioteket
99 20 46 98
 992 04 698
 vCard
Jensen
Liv Irene
Sekretær
 916 43 411
Liv Irene Jensen vCard
Stangnes
Sigrid
Biblioteksjef
99 20 46 98
 992 04 698
Sigrid Stangnes vCard
Teknisk og planlegging
Bergum
Wenche
Planlegger
92 23 98 69
 922 39 869
Wenche Bergum vCard
Bjørkseth
Terje
Fagarbeider Uteseksjon
 992 04 854
Terje Bjørkseth vCard
Cuypers
Julia Celine
Fagleder landbruk, miljø og natur
91 68 96 21
 916 89 621
Julia Celine Cuypers vCard
Ellila
Jim-Erik
Brannmester
 934 39 009
Jim-Erik Ellila vCard
Grande
Bjørn
Fagarbeider Uteseksjon
 992 04 850
Bjørn Grande vCard
Gundersen
Geir Magne
Fagarbeider Uteseksjon
 992 04 853
Geir Magne Gundersen vCard
Hoff
alf
Fagleder skogbruk
 957 64 526
alf Hoff vCard
Johansen
Arvid
Tegning og Boligkontor
 958 61 397
Arvid Johansen vCard
Langnes
Tor
Enhetsleder teknisk
91 79 52 95
 917 95 295
Tor Langnes vCard
Løvaas
Marte Synnøve
Ledende renholder
 932 63 689
Marte Synnøve Løvaas vCard
Meier
Per-Olaf
Fagarbeider Uteseksjon
 922 04 851
Per-Olaf Meier vCard
Nordby
Arne
Arbeidsleder Uteseksjon
 992 04 852
Arne Nordby vCard
Olsen
Odd-Magne
Feier
 468 75 626
Odd-Magne Olsen vCard
Olsen
Tom
Fagarbeider Uteseksjon
 920 71 424
Tom Olsen vCard
Olsen
Tor Ivar
Brann og beredskapssjef
99 20 48 36
 992 04 836
Tor Ivar Olsen vCard
Stensrud Nilsen
Jørgen Aslak
Prosjektleder
 928 07 244
Jørgen Aslak Stensrud Nilsen vCard
Strand
Charlotte
Ledende renholder vikar
 980 96 711
Charlotte Strand vCard
Strømme
Kristian Hofsøy
Avd.ingeniør oppmåling og byggesak
41 38 26 66
 413 82 666
Kristian Hofsøy Strømme vCard
Økonomi
Andersen Østrem
Britt-Aina
Lønnskonsulent
92 27 03 33
 922 70 333
Britt-Aina Andersen Østrem vCard
Furøy
Geir
Avdelingsleder skatt
95 83 47 65
 958 34 765
Geir Furøy vCard
Lia Johnsen
Ingunn
Lønnskonsulent
95 72 83 41
 957 28 341
Ingunn Lia Johnsen vCard
Mikkelsen
Cato
Økonomisjef
91 64 82 13
 916 48 213
Cato Mikkelsen vCard
Nielsen
Linda
Regnskapskonsulent
92 64 30 05
 926 43 005
Linda Nielsen vCard
Torbergsen
Greta
Avdelingsleder regnskap og lønn
95 79 26 48
 957 92 648
Greta Torbergsen vCard