Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Andre tjenester

Denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Under fanen andre tjenester, finner du relevant informasjon om diverse tilbud innen helse og omsorg. Noen tilbud er lokale, andre er interkommunale. Bruk piltastene til å rulle nedover siden, eller klikk på lenkene nedenfor for å gå rett til artikkelen.


 

Kontaktinformasjon

 

Demensteam

Demens.jpg

Problemer med hukommelsen? Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demens? 

I Sørreisa kommune har vi et demensteam som kan være til støtte for deg dersom du trenger informasjon, råd, veiledning og hjelp - eller bare noen å snakke med.
I samarbeid mellom fastlege og kommunens helse- og omsorgstjeneste foretar demensteamet utredning og oppfølging av pasienter med demens og deres pårørende. Ved behov knytter demensteamet til seg andre fagpersoner med kompetanse om demens.
 

Du velger selv hva du vil ta opp i samtalen. Noen tema kan være:

 • ​Mistanke om demens
 • Hva er demens?
 • Hvordan utvikler sykdommen seg?
 • Hvordan leve med sykdommen?
 • Hvilke hjelpetilbud finnes, og hvordan søke på disse?
 • Finnes det hjelpemidler?
 • Praktiske tips.
 • Økonomi
 • Støtte og informasjon til pårørende

 

Les mer om demens:

 

Kontakt oss:

Demenssykepleier:  Vibecke Andreassen

Telefon:  992 04 902 / 992 04 641

Sykepleier:  Gry Dahlø Bjørklund

Telefon:  992 04 666

 

Interkommunal diabetessykepleier

Dette er et tilbud til personer med diabetes i kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Diabetessykepleier har kontordager ved legekontoret her i Sørreisa.

Dibetessykepleiere har inngående kjennskap til diabetssykdom, og samarbeider med fastlegen din om tilpasset veiledning og oppfølgning.

 

Målgruppe:

Voksne med diagnotisert diabetes, type 1 og type 2.

Barn og gravide med diabetes skal fortsatt følges opp av spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder brukere av insulinpumpe.

 

Diabetes.jpgHvordan komme i kontakt:

Dersom noen ønsker kontakt med diabetessykepleier,  må de ta kontakt med sin fastlege og be om henvisning.

Det er fastlegen som henviser pasienter til dibetsteamet. Diabetepoliklinikken er et utvidet tilbud til personer med diabetes utover fastleges oppfølgning. Fastlegen har fortsatt hovedansvar for pasientens medisinske behandling.

Les mer om diabetes på Diabetesforbundets hjemmesider.

 

Frisklivssentralen i Sørreisa

Frisklivssentralen.png

Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom.

 

Regelmessig fysisk aktivitet gir gode helseeffekter på både kort og lang sikt. Målet er at deltakerne skal kjenne mer overskudd og styrke fysisk og psykisk helse.

På frisklivssentralen får du veiledet hjelp til å komme i gang og aktivitet som er tilpasset deg og ditt nivå.

 

Målgruppe:

Personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Man må altså ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved frisklivssentralen.

 

Frisklivsresepten:

For å delta i Frisklivssentralen sine tilbud kan man enkelt og greit bare ta kontakt med Frisklivsveilederen på tlf. 992 04 710, eller epost: frisklivssentralen@sorreisa.kommune.no. En reseptperiode er 3 måneder og koster kr. 300.-. Vurdering av forlengelse/fornyelse av resept gjøres av frisklivssentralen. Alle deltakere som kommer til frisklivssentralen får tilbud om en helsesamtale, hovr det kartlegges ønsker, mål og behov. 
Alle deltakere som kommer til frisklivssentralen får tilbud om en helsesamtale, hvor det kartlegges ønsker, mål og behov.

 

Frisklivsperioden og tilbud ved sentralen:

Ut ifra helsesamtalen settes det opp en plan for den 12 uker lange perioden. Vi kan tilby veiledet trening – både innendørs og i basseng. De som skal ha oppfølging innen fysisk aktivitet, anbefales å delta på 2 økter i uka. Treningen vil foregå i Sørreisahallen.

I tillegg tilbyr vi veiledning for kosthold og røykeslutt, individuelt eller i grupper. Vi tilbyr også kostholdskurset «Bra mat for bedre helse». Dette er et inspirasjonskurs som skal motivere, hjelpe og støtte til å gjøre positive forandringer i kostholdet. Mottoet er «små skritt – store forbedringer». På kurset lærer du blant annet å lese varedeklarasjon, får praktiske råd for hverdagen, motiveres til å endre vaner og utveksler erfaring med de andre deltakerne.

Temakvelder vil avholdes innimellom, med ulike tema, som for eksempel motivasjon, bevegelsesglede, turtips osv.

 

Kontakt oss:

Frisklivsveileder: Midlertidig ubesatt

Telefon:  992 04 710

Besøksadresse: Sykehjemsveien 37, administrasjonsbygget

E-post: frisklivssentralen@sorreisa.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon på epost - denne brukes til mer generelle spørsmål eller å be oss ta kontakt med deg.

 

NAV Sørreisa

NAV Sørreisa er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere NAV trygd, NAV arbeid og kommunens sosialtjeneste jobber i lag for å finne gode løsninger for innbyggerne i Sørreisa.

 

Samordna tilbud - en dør inn

Ved NAV-kontoret i 2.etasje på kommunehuset har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre nettsider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å:

 • registrere deg som arbeidssøker
 • lete etter ledige jobber
 • bestille helsetrygdkort
 • bytte fastlege
 • utføre pensjonsberegning med mer

 

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Personer som ikke har mulighet å sikre seg inntekter til et forsvarlig livsopphold, kan midlertidig få økonomisk sosialhjelp. 

 

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og samfunn.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader. Vi kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, og vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på www.nav.no eller melde det inn til oss.

 

Kontakt oss:

Besøksadresse:  Sykehjemsveien 41, (Kommunehuset, 1. etasje)NAV logo.jpg

Postadresse:  9310 Sørreisa

Telefon:   55 55 33 33

E-post:nav.troms.kundesenter@nav.no

Åpningstider:  Kontoret er åpent fra kl 10.00 - 15.00.  Telefonen er åpen kl 08.00 -15.30.

Leder: Hege Rudi Grande

Se også www.nav.no/troms.

 

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms er ett gratis, døgnåpent tilbud for kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenteret i Midt-Troms
Telefon : 77 84 52 60
Mail: post@krisesenteretmidt-troms.no

 

Samfunnsmedisinsk avdeling -kommuneoverlege

Sørreisa har felles samfunnsmedisinske tjeneste og kommuneoverlege  med kommunene Tranøy, Berg, Torsken, Dyrøy og Lenvik. Tjenestestedet er lokalisert på Finnsnes.

 

Kommuneoverlege:  Aslak Hovda Lien

Telefon:  77 87 14 10

 

Kreftkoordinator

Koordinatoren skal tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, og har oversikt over hva som finnes av tilbud der du bor.

Sørreisa har felles kreftkoordinator med kommunene Tranøy, Berg, Torsken, Dyrøy og Lenvik.

 

Kontakt oss:

Kreftkoordinator:  Daniel Henriksen Schmid  

Telefon:  481 45 134

 

Intermediær avdeling

Avdelingen er et tilbud til innbyggere som trenger en øyeblikkelig hjelp-innleggelse, men som ikke krever avansert medisinsk sykehusbehandling.

Sørreisa har felles intermediær avdeling med kommunene Tranøy, Berg, Torsken, Dyrøy og Lenvik. Avdelingen er lokalisert på Finnsnes.

 

Avdelingsleder:  Rita Thommassen

Telefon:  77 87 13 32

 

Koordinerende enhet

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt. Koordinerende enhet har en viktig rolle i å bidra til dette.

 

Målgruppe:

koordinerende enhet skal jobbe for barn, ungdom, familier, voksne og eldre som har sammensatte behov som kan utløse flere tjenester som krever koordinering. Det gjelder personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Enheten skal jobbe både på individ- og systemnivå.

 

Koordinerende enhet skal:

 • ta imot spørsmål i forhold til hvilke tjenester som tilbys i det offentlige hjelpeapparatet

 • ta imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester og/eller individuell plan

 • ta imot henvendelser fra samarbeidspartnere, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan eller opprettelse av ansvarsgruppe

 

Kontakt oss:

Ergoterapeut:  Henriette Solli

Telefon:  992 04 710

 

 Synskontakt

 

Synskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen og kan bistå synshemmede med synshjelpemidler.

 

Kriterier:
Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Synskontaktens oppgaver:
Synskontakten kan komme hjem til deg og bistå med kartlegging av behovet for synshjelpemidler, samt hjelpe deg med å sende søknad til Nav Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler. Når søknaden er innvilget på Hjelpemiddelsentral blir de utlevert av synskontakten, og du vil få opplæring av bruk av hjelpemidlet. Synskontakten formidler ikke vanlige briller/lesebriller.

Bruker/pårørende kan ta direkte kontakt per telefon/mail med synskontakt.

Tekniske hjelpemidler 

Sørreisa kommune har kontaktperson for syn, hørsel og tekniske hjelpemidler. Her får du råd og veiledning for anskaffelse av hjelpemidler.

Kommunen har enkle hjelpemidler til midlertidig utleie. Disse kan du få låne ved å henvende deg til oss.

Ved varige behov for hjelpemidler og for spesialtilpasset utstyr er det NAV hjelpemiddelsentral som står for utlånet. Dersom et hjelpemiddelbehov viser seg å bli varig, oppfordres du til å søke direkte til NAV hjelpemiddelsentral Troms. Trenger du hjelp med søknadsskjema til hjelpemiddelsentralen kan du ta kontakt med oss.

 

Kontakt oss:

Ergoterapeut:  Henriette Solli

Telefon:  992 04 710

 

Avlastning og støtte

Dersom du i hverdagen har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengende kan du søke om ulike avlastningstilbud.

Slik avlastning kan gis både i og utenfor hjemmet. Form og omfang vil variere utfra en individuell vurdering av din situasjon.

 
 
Avlastningstiltak for personer over ca 50 år:
Avlastningstiltak for personer under ca 50 år:
Andre avlastnings- og støttetiltak 

Kontakt oss:

Sekretær:

Telefon:  911 41 472

 

Omsorgsboliger

Sørreisa kommunen har 37 omsorgsboliger. Boligene varierer i størrelse og nærhet til personellbase.

Det er pleie- og omsorgsbehovet samt en total vurdering av søkers livssituasjon som blir vektlagt ved tildeling av bolig.

 

I omsorgsboligene får man timebaserte tjenester fra hjemmetjenesten, etter individuell vurdering.

Husleielovens bestemmelser og kommunens egne retningslinjer regulerer leieforholdet og tildelingskriterier. Det betales husleie for leilighetene.

Retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger kan lastes ned her.

 

Kontakt oss:

Sektretær: 

Telefon:  911 41 472

 

Individuell plan (søknadsskjema)

Formålet med individuell plan og koordinator

Formålet med individuell plan og koordinator, jfr forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 1, er å

 • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
 • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om vedkommende takker nei til individuell plan. Formålet med koordinator er det samme som for individuell plan.

Søknadsskjema for individuell plan (FOM), kan lastes ned her.

N.B! Merk konvolutten med Søknad FOB - denne sendes til Sørreisa kommune, Enhet for rehabilitering, 9310 Sørreisa

 

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Sist oppdatert 13. mars 2020