i tillegg til kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene, er det opprettet en rekke andre råd og utvalg i kommunen. I menyen til venstre kan du finne mer informasjon om disse.