Hvem som testes vil følge ut fra legens vurdering i det enkelte tilfellet, og Helsemyndighetenes liste for prioritering. Personer i risikogrupper, ansatte i helsetjenester, barn eller ansatte i gjenåpnet skole- og barnehage vil fortsatt prioriteres for testing.  For øvrig må symptomer som gir mistanke om Covid-19 smitte være til stede for at test vil vurderes. Symptomer som gir mistanke om smitte er hoste, feber og/eller tungpust.  

Personer som ikke har risiko for alvorlig sykdom bør fortrinnsvis se an tilstanden et par dager hjemme før kontakt med fastlege om evt. testing.  

Helsemyndighetenes liste for testing er i prioritert rekkefølge:

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19. 

Du kan lese mer om testkriteriene på Folkehelseinstituttets nettsider.