Regjeringen har startet på trinn to i den gradvise gjenåpningen. For skole og barnehage betyr dette at de kan drive på grønt nivå. 

Kommunens kriseledelse har bestemt at barnehagene og skolene i Sørreisa fra og med mandag 31.mai drifter på grønt nivå. 

Nå står sommeren for tur og det betyr ferie med reising og besøk av venner og familie eller muligheten til å besøke venner og familie. Vi kan være flere samlet på sammenkomster og arrangementer, og flere kan få muligheten til å være tilstede på innendørs arrangementer osv.

 Vi minner om viktigheten av å følge disse grunnleggende rådene:

  • Husk 1 meters avstand til andre enn de du bor med
  • Begrens antall nærkontakter
  • Husk god hånd-og hostehygiene
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjoner, hold deg hjemme 
  • Ha lav terskel for å teste deg

Du kan lese mer om trinn to av gjenåpningen på regjeringens side her.