Hovedkategorier er:

1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, pbl §20-3

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan utføres av tiltakshaver, pbl § 20-2

3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, pbl § 20-1


Saksbehandlingstid vil i hovedsak være avhengig av tiltakets størrelse og områdets planstatus.
  
Krav til innhold og behandling av søknader finner du i plan- og bygningslovens kapittel 21.
 
Skjema for byggesak finner du her.
 
Veiledninger
Norsk kommunalteknisk forening, NKF, har utarbeidet en rekke nyttige veiledere/infoark om innhold i søknader og søknadsprosedyrer for de ulike tiltakstyper:
 
 
Merk at Sørreisa kommune ikke har innført det nettbaserte systemet ByggSøk enda.