Sørreisa Kulturskole

Stortinget bestemte i 1997 at alle kommuner skal ha et musikk og/eller Kulturskoletilbud, og at dette skal være et frivillig skoletilbud til barn, ungdom og voksne som ønsker opplæring i forskjellige kunstfag.
Alle kan søke om plass ved Sørreisa Kulturskole, men vi har valgt å prioritere barn og ungdom i grunnskole og videregående skole. Undervisningstilbudet vil variere fra år til år, alt etter hvilke lærere vi har, og hvilken økonomi vi har til rådighet.

Hva koster det?:
Kommunestyret i Sørreisa vedtar priser i budsjettbehandlinga hvert år.  
 
Hvordan søke elevplass?
Søknadsskjema fylles ut, og sendes til Servicekontoret Sørreisa Kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa. Skjemaet MÅ underskrives av foresatt, og det er viktig at mobilnummeret og e-postadresse fylles ut. Søknadsfrist 10. juni.
I august sendes det ut beskjed hvorvidt søkerne har eller ikke har fått plass ved Kulturskolen.
 
Undervisningstilbud
Undervisningstilbudet vil ha sammenheng med økonomiske rammer.