Fra 1.januar 2018 overføres ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler fra tingretten til kommunene.

Vigselen vil normalt bli utført av kommunens ordfører eller varaordfører. Rådmannen og dennes stedfortreder er også gitt vigselsmyndighet.

 

Skjema må sendes til folkeregisteret

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen før vigsel kan inngås. Egenerklæringer, forlovererklæringer og attester må fylles ut og sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Lenke til folkeregisteret (skatteetaten) med oversikt over skjema.

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/

Når du har sendt inn nødvendig dokumentasjon vil folkeregisteret foreta en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Denne er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret.

 

Hva koster en borgerlig vigsel?

Vigselstilbudet er gratis. Ønsker dere mer utover selve vigselsritualet, slik som pynt, dekorasjoner, musikk eller lignende må dette ordnes og kostes av brudeparet selv.

Hvis alternativt vigselssted eller tidspunkt avtales, må alle merkostnader som følger av dette også dekkes av brudeparet. Slike utgifter kan være alternativt lokale, reiseutgifter for den som skal utføre vigsler, eventuelle merkostnader knyttet til lønn eller lignende.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vigselen vil som hovedregel finne sted i frivilligsentralens lokaler her i Sørreisa og gjennomføres på fredager i tidsrommet 12.00 - 14.00.

Tidspunkt for vigsel kan avtales når Sørreisa kommune har mottatt har mottatt original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan dere enten sende til kommunen eller levere til kommunens servicekontor.

Har dere ønsker for dato og ramme rundt vigselsseremonien, er det fint om dere melder inn dette samtidig med at prøvingsattesten oversendes eller leveres. Aktuell vigsler vil da ta kontakt med dere for å avtale tidspunkt og eventuelt andre forhold rundt selve vigselen.

 

Hvordan foregår seremonien?

Frammøte

Brudepar, vitner og gjester bør møte opp 15 minutter før vigsel.

Brudeparet må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter. Har dere valgt at prøvingsattesten skal sendes direkte til vigsler trenger dere kun å vise legitimasjon før vigselen.

Vitner

Det skal være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Vitner må vise legitimasjon før vielsen.

Språk

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan foregå på norsk eller engelsk. Ønsker dere andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien

Seremonien varer i 10-15 minutter.

Selve vigselen forgår ved at vigsler leser fastsatt formular for borgerlig vigsel. Deretter vil dere bli spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Vigsler erklærer dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen.

Dere får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd. Dette kan gjerne gjøres når vigsel avtales. Ringene settes på når vigsler har erklært dere som rette ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles.

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.