Årlig går 8 – 10 millioner tonn plastsøppel i sjøen globalt. I Nordsjøområdet er 18.000 tonn nevnt - ca 15% blir skylt opp på land.
Dette blir ikke borte, bare i mindre og mindre biter, dette rammer samfunnet både økonomisk og biologisk.

Senja Avfall i lag med kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Salangen har fått innvilget støtte for tiltakt mot marin forsøpling på kr 500 000 fra Miljødirektoratet. 

Det vil bli satt ut kontainere i Sørreisa den 7 juni som vil stå 1-2 uker
Hansker, sekker og registreringskjema kan fås ved servicekontoret på kommunehuset.

Det kommer mer informasjon etterhvert, men foreløpig ber vi alle som er interesert i å delta om å melde seg til kommunen - oppgi gjerne hvor dere har tenkt å rydde og nårtid, slik at man unngår å planlegge dobbel rydding av et område.

En del større lag og foreninger har og/eller vil også bli kontaktet direkte av kommunen. 

For organisert rydding i regi av lag/foreninger ol vil vi forsøke å legge til rette for en gulrot (i form av kaffe og/eller enkel bevertning sponset av lokalt næringsliv og kommunen) - dette avtales direkte med kommunen.

 

Mvh

Wenche Bergum: wenche.bergum@sorreisa.kommune.no

Edvin Henriksen: edvin.henriksen@sorreisa.kommune.no