Ansatte Kontaktdetaljer

Alf Rune Hoff - Skogbruk
Arne Nordby - Leder uteseksjon
Arvid Johansen - Avd. ingeniør byggesak
Bjørn Grande - Uteseksjon (Vann)
Erlend Finnseth - Ingeniør
Geir Magne Gundersen - Uteseksjon (Snekker)
Lennart Fagernes - Avd. ingeniør oppmåling 

Odd-Magne Olsen - Feier
Terje Bjørkseth - Uteseksjon (Avløp og Vann)
Tom Erik Moe - Næring
Tormod Haugan - Uteseksjon (Kirkegårdsgraving)
Tor Ivar Olsen - Brann- og beredskapssjef
Tor Langnes - Enhetsleder Teknisk
Wenche Bergum - Landbruk, miljø og natur (LMN) 
Følgende arbeidsoppgaver er fordelt på disse kontorene: 

Adressering - Oppmåling
Arealplaner - Plan 
Brann og beredskap - Brann- og beredskap
Byggesaker - Byggesak
Dispensasjon fra plan - Byggesak og Oppmåling
Fiskeforvaltning - LMN
Forurensing - LMN
Gatelys - Eiendom og Uteseksjon
Gravemelding - Byggesak
Havneforvaltning - Oppmåling
Jordbruk - LMN
Kart og GIS - LMN (plan og tema), Oppmåling (matrikkel og plan), Plan (plan), Uteseksjon (Vann v/BG)
Kommunal teknikk (vei, vann og avløp) - Eiendom og Uteseksjon
Konsesjon - LMN (Konsesjon og egenerklæring pkt 3-4) og Oppmåling (egenerklæring pkt 5-8)
Matrikkel - Oppmåling og Byggesak (byggdelen)

Miljøfyrtårn - LMN og Næring
Miljø og natur - LMN
Oppmåling av eiendom - Oppmåling
Planregister - LMN (hovedbruker), Plan, Kontormedarbeider
Skogbruk - Skogbruk 
Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg - Eiendom og Uteseksjon
Vei søknad - Byggesak og Skogbruk (Landbruksveier)
Viltforvaltning - LMN