Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
sankthans[1]

Feiring av St.Hans og bålbrenning

Det er lange tradisjoner for St.Hans bål i Norge. En tradisjon der grendelag, naboer og familier samles til felles aktiviteter med bålkos, mat og drikke. Dette er en fin tradisjon som vi på ingen måte må slutte med, den daglige aktivitet med jobb og hobby og andre gjøremål, gjør at vi har knapt nok har tid til fellesaktiviteter, med naboer og venner. Men det er noen ting som vi bør tenke på, og som egentlig bør være en selvfølge, og det er dette med hva vi hiver på St.Hans bålet. 

strandryddingingress

Ren strand-Midt Troms-2017

Vi etterlyser frivillige til strandrydding fra 7 juni, både lag og foreninger, private, bedrifter mv er velkommen til å bidra.
obs containere flyttet, det står nå en igjen i kommunen på øyjordneset.
 

trafikksikkerhet

Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Dokumentet kan leses her

Det bes om å komme med innspill og forslag til tiltak! 

Fristen til å gi innspill - 7.juni. 

Innspill skal merkes med «Høring av Trafikksikkerhetsplan 2017-2020» og skal sendes enten elektronisk: postmottak@sorreisa.kommune.no eller i posten: Storveien 20, 9310 Sørreisa.

Ved spørsmål ta kontakt med leder for teknisk og planleggings enhet Tor Langnes tlf 91795295 og/eller arealplanlegger Olena Alizi 47759395.