Det bes om å komme med innspill til planprogramforslaget og videre kommuneplanarbeid.

 

Fristen til å gi innspill/uttalelse 9. juli 2017.

 

Innspill skal merkes med «Høring av forslaget til planprogram for kommuneplan for Sørreisa kommune 2018-2030» eller saksnummer 17/64

og skal sendes enten elektronisk: postmottak@sorreisa.kommune.no eller i posten: Storveien 20, 9310 Sørreisa.

 

Ved spørsmål ta kontakt med rådmannen Ann Kristin Trondsen tlf 99204611 eller Astrid Fjose tlf 90186018 »