I aktivitetskarlenderen kan du få oversikt over hva som skjer i Sørreisa framover.

Lag og foreninger og andre er velkomne til å reigstere sitt  arrangement i kalenderen vår. Registrerer du ofte arrangment her, kan du kontakte servicekontoret eller kulturavdelingen og be om passord slik at dine arrangement publiseres direkte uten godkjenning av kommunen.